Μια φυσιολογική εγκυμοσύνη διαρκεί 40 εβδομάδες, με ημέρα έναρξης της διάρκειάς της την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου. Είναι σαφές, ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες από την έναρξη της περιόδου η γυναίκα δεν είναι έγκυος, παρόλο που αυτές οι δύο εβδομάδες προσμετρώνται στο σύνολο των 40 εβδομάδων. Το γεγονός αυτό, καθώς και το γεγονός ότι οι 4 εβδομάδες δεν ισοδυναμούν με ένα μήνα (4×7=28 ημέρες, ενώ ο μήνας διαρκεί, συνήθως, 30 ή 31 ημέρες), οδήγησαν στον υπολογισμό της διάρκειας της εγκυμοσύνης σε εβδομάδες και όχι σε μήνες. Η διάρκεια των 40 εβδομάδων προϋποθέτει ότι η γυναίκα εμφανίζει τον ιδανικό κύκλο των 28 ημερών και οτι η ωορρηξία έγινε την 14η ημέρα του κύκλου, γεγονός που πολλές φορές δεν ισχύει, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται με ακρίβεια η ηλικία της εγκυμοσύνης και η Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (Π.Η.Τ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπερηχογράφημα του 1ου τριμήνου είναι αυτό που θα καθορίσει τις ημερομηνίες με ακρίβεια.