Η εγκυμοσύνη μπορεί να διαιρεθεί σε 3 τρίμηνα, καθένα από τα οποία εμφανίζει κάποια χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη του εμβρύου.

1ο Τρίμηνο: (0 – 13εβδ./6ημ.). Ξεκινά από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τελειώνει στις 13 εβδομάδες και 6 ημέρες. Χαρακτηρίζεται από την γονιμοποίηση και την οργανογέννεση.

2ο Τρίμηνο: (14 εβδ. – 27εβδ./6ημ.). Ξεκινά από τη 14η εβδομάδα και τελειώνει στις 27 εβδομάδες και 6 ημέρες. Χαρακτηρίζεται από την ταχεία ανάπτυξη των οργάνων του εμβρύου.

3ο Τρίμηνο: (28 εβδ. – 40 εβδ./6ημ.). Ξεκινά την 28η εβδομάδα και τελειώνει με τη συμπλήρωση των 40 εβδομάδων. Χαρακτηρίζεται από την αύξηση του βάρους του εμβρύου και την ωρίμανση των οργάνων του, ώστε να είναι έτοιμα και λειτουργικά κατά τη γέννηση.