1ος μήνας: Εβδομάδες 1 – 4

2ος μήνας: Εβδομάδες 5 – 8

3ος μήνας: Εβδομάδες 9 – 13

4ος μήνας: Εβδομάδες 14 – 17

5ος μήνας: Εβδομάδες 18 – 21

6ος μήνας: Εβδομάδες 22 – 26

7ος μήνας: Εβδομάδες 27 – 30

8ος μήνας: Εβδομάδες 31 – 35

9ος μήνας: Εβδομάδες 36 – 40