Παλιότερα ο τρόπος υπολογισμού της αλλαγής του μήνα στην εγκυμοσύνη, προέκυπτε αν προσθέταμε 10 ημέρες στην ημερομηνία της τελευταίας περιόδου (π.χ. έναρξη τελευταίας περιόδου στις 10 Αυγούστου σήμαινε ότι αλλάζουμε μήνα κάθε 20 των επόμενων μηνών, δηλαδή 20 Σεπτεμβρίου, 20 Οκτωβρίου κ.ο.κ.). Πλέον, ο τρόπος υπολογισμού βασίζεται στην Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (Π.Η.Τ.). Έτσι, λοιπόν, αν έχετε Π.Η.Τ. στις 30 Ιουνίου, τότε μπαίνετε στον 9ο μήνα στις 30 Μαΐου, στον 8ο μήνα στις 30 Απριλίου κ.ο.κ.