Εάν είστε υγιής και έχετε μια φυσιολογική εγκυμοσύνη, είναι απόλυτα ασφαλές να ασκήστε ή να ξεκινήσετε την άσκηση. Δεν έχει αποδειχθεί συσχέτιση της άσκησης στην εγκυμοσύνη με αύξηση του κινδύνου για αποβολή, για γέννηση μωρού με χαμηλό βάρος ή για πρόωρο τοκετό. Είναι σημαντικό, όμως, να έχει προηγηθεί εξέταση από τον γιατρό σας και να συζητήσετε μαζί του το είδος, τη διάρκεια, τη συχνότητα, αλλά και την ένταση της άσκησης που θα ακολουθήσετε.