Η πρώτη επίσκεψη στον γυναικολόγο θα πρέπει να γίνεται σε κλίμα ηρεμίας και να εστιάζει στην καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γυναικολόγο και στο νέο κορίτσι. Η λήψη ιστορικού μπορεί να περιλαμβάνει και πιο προσωπικές ερωτήσεις, όπως θέματα περιόδου ή σεξουαλικής δραστηριότητας και το νέο κορίτσι μπορεί να επιλέξει εάν προτιμά να είναι παρούσα μία μαία ή κάποιο μέλος της οικογένειας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Κατά την πρώτη κλινική εξέταση, καλό θα είναι να γίνεται μία επισκόπηση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, για να αποκλειστούν πιθανές ανωμαλίες, ενώ μπορεί το νέο κορίτσι να χρησιμοποιήσει και ένα καθρέφτη, ώστε να εξοικειωθεί με το σώμα του.