Διακρίνεται σε 3 επίπεδα:

Την Πρωτογενή πρόληψη, που εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση της νόσου με τη διενέργεια εμβολιασμών, προφύλαξη και αποφυγή έκθεσης σε συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση.

Την Δευτερογενή πρόληψη, που πραγματοποιείται πριν την εκδήλωση της νόσου και εφαρμόζεται με τις μεθόδους του προσυμπτωματικού ελέγχου (τεστ Παπανικολάου, LBC, κολποσκόπηση, HPV DNA test). Στο επίπεδο αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη οι αλλοιώσεις, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση αποτρέπει την εξέλιξη της νόσου.

Την Τριτογενή πρόληψη, που πραγματοποιείται μετά την εκδήλωση της νόσου και συνίσταται στις κλινικές δράσεις – θεραπείες (φαρμακευτική και χειρουργική) για την καταπολέμηση της νόσου και την επανένταξη της ασθενούς.