Το 2006 είναι το έτος κυκλοφορίας του πρώτου εμβολίου έναντι του ιού HPV. Το ιδιαίτερο γεγονός στην περίπτωση του συγκεκριμένου εμβολίου είναι ότι αποτελεί το πρώτο εμβόλιο εναντίον του καρκίνου. Η φύση του εμβολίου είναι προφυλακτική και βασίζεται στην ανοσιακή απάντηση του οργανισμού, που προκαλείται μετά από τον εμβολιασμό με ‘’ιόμορφα σωματίδια’’ (Virus-like Particles, VLPs) και οδηγεί στην παραγωγή από τον ίδιο τον οργανισμό IgG αντισωμάτων εναντίον του ιού, με στόχο την προστασία του από μία μελλοντική μόλυνση από τον συγκεκριμένο ιό. Τα ‘’προφυλακτικά’’ εμβόλια έχουν ως στόχο τα άτομα που δεν έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ιό, για αυτό και συνιστούμε την έναρξη της χορήγησή τους σε μικρή ηλικία.