Είναι μία μέθοδος εξέτασης του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου και του αιδοίου, μέσω ενός ειδικού μικροσκοπίου, του κολποσκόπιου, που φέρει ειδικούς μεγεθυντικούς φακούς και εξετάζει τους ιστούς μεγεθύνοντας την εικόνα, επιτρέποντας, έτσι, την απεικόνιση αλλοιώσεων που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Είναι ανώδυνη εξέταση και μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου, εκτός από καταστάσεις με κολπική αιμορραγία. Οι εικόνες καταγράφονται ηλεκτρονικά, για πιθανή σύγκριση με μελλοντικές εικόνες, αν επαναληφθεί η εξέταση, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης να παρθούν και βιοψίες από τον τράχηλο, για να γίνει και ιστολογική εξέταση, που θα θέσει και την οριστική διάγνωση της αλλοίωσης.