Οι οδηγίες για την έναρξη του ελέγχου στα νέα κορίτσια με τεστ Παπανικολάου έχουν αλλάξει τα τελευταία έτη. Παλιότερα ο έλεγχος ξεκινούσε στην ηλικία των 18 ετών ή με την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Το 2006, νεότερες οδηγίες συνιστούσαν το πρώτο τεστ Παπανικολάου στην ηλικία των 21 ετών ή 3 έτη μετά την πρώτη σεξουαλική επαφή. Οι νεότερες, πλέον, οδηγίες του 2009, που επιβεβαιώθηκαν το 2012 και το 2016, συνιστούν την έναρξη του screening με τεστ Παπανικολάου στην ηλικία των 21 ετών, ανεξαρτήτως με την ηλικία έναρξης των σεξουαλικών επαφών στο νέο κορίτσι.