Ο ιδανικός κύκλος έχει διάρκεια 28 ημερών. Το εύρος, όμως, του φυσιολογικού κύκλου ορίζεται ως μία εβδομάδα περισσότερο ή μία εβδομάδα λιγότερο από αυτό το χρονικό όριο. Επομένως, όταν ο κύκλος διαρκεί περισσότερο από 35 ημέρες ή λιγότερο από 21 ημέρες, θεωρείται ανώμαλος. Επίσης, ανωμαλία του κύκλου θεωρείται όταν εμφανίζεται αιμορραγία ή κηλίδες αίματος (spotting), ανάμεσα στις περιόδους ή όταν υπάρχει ασυνήθιστα μεγάλη ροή αίματος κατά την έμμηνο ρύση. Ακανόνιστοι κύκλοι μεταξύ τους, με διαφορά μεγαλύτερη από μιά εβδομάδα χρήζουν, τις περισσότερες φορές, διερεύνησης. Στα νέα κορίτσια, χρειάζεται έλεγχος από ειδικό, εάν δεν έχει ξεκινήσει η εμμηνορυσία έως την ηλικία των 15 ετών ή σε περίπτωση που έχουν περάσει 3 έτη από την ανάπτυξη των μαστών χωρίς να έχει εμφανιστεί περίοδος. Τέλος, η εμφάνιση κολπικής αιμόρροιας ή αιμορραγίας κατά την εμμηνόπαυση, αποτελεί κατάσταση που πρέπει να οδηγήσει την γυναίκα στο γυναικολόγο.