Όταν τα ινομυώματα δεν προκαλούν συμπτώματα, συνήθως, δεν είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν. Σε καποιες περιπτώσεις, όμως, υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισής τους, όπως όταν προκαλούν αιμορραγία κατά την περίοδο, που μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία, επηρεάζοντας, έτσι, την καθημερινή δραστηριότητα της γυναίκας. Ο πυελικός πόνος και η υπογονιμότητα, αποτελούν άλλες αιτίες που απαιτούν αφαίρεση του ινομυώματος. Τέλος, εάν ένα ινομύωμα μεγαλώνει απότομα και γρήγορα, είναι απαραίτητη η αντιμετώπισή του, για να αποκλειστεί η περίπτωση να μην είναι ινομύωμα αλλά κάποιος κακοήθης όγκος.