Είναι δύσκολο να υπολογιστεί η ποσότητα του αίματος που χάνει η γυναίκα σε κάθε περίοδο. Εμφανίζει, σαφώς διακυμάνσεις ανάμεσα σε διαφορετικές γυναίκες, αλλά, ακόμη και στη ίδια γυναίκα σε διαφορετικές περιόδους. Φυσιολογική θεωρείται η ποσότητα αίματος από 30-40ml ανά κύκλο, με ανώτατο όριο τα 80ml ανά περίοδο. Ένας έμμεσος τρόπος για να υπολογίσει μια γυναίκα εάν έχει φυσιολογική η μεγάλη αιμορραγία κατά την περίοδο, είναι να παρατηρήσει εάν αλλάζει σερβιέτα συχνότερα από 1-2 ώρες, εάν εμφανίζει πήγματα αίματος μεγαλύτερα από 2,5 εκ. ή αν χρειάζεται ταυτόχρονα τη χρήση tampon και σερβιέτας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αιμορραγία κατά την περίοδο χαρακτηρίζεται ως μεγάλη (>80ml) και καλό είναι να επισκεφθεί το γυναικολόγο της.