Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα είναι η βασική μέθοδος για να διαγνώσουμε την ύπαρξη ενός πολύποδα του ενδομητρίου. Οι νεότερης τεχνολογίας υπερηχοτομογράφοι, ιδίως με τεχνολογία 3D/4D, μπορούν να απεικονίσουν με ακρίβεια τους ενδομητρικούς πολύποδες και να καταγράψουν τις διαστάσεις και τον όγκο τους. Η ταυτόχρονη χρήση του έγχρωμου Power Doppler, μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαγνωστική ικανότητα του υπερηχογραφήματος. Μια παραλλαγή του ενδοκολπικού υπερηχογραφήματος είναι η υδρουπερηχογραφία, όπου μέσω ενός μικρού καθετήρα εγχέεται φυσιολογικός ορός μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια ενός ενδοκολπικού υπερηχογραφήματος, με αποτέλεσμα να ”φουσκώνει” η κοιλότητα της μήτρας και να απεικονίζεται με μεγάλη ακρίβεια ο πολύποδας. Η πιο ακριβής εξέταση για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του ενδομητρικού πολύποδα είναι η υστεροσκόπηση, όπου αναγνωρίζεται ο πολύποδας υπό άμεση όραση, μέσω της κάμερας του υστεροσκοπίου και μπορεί, ταυτόχρονα, να αφαιρεθεί με τη χρήση μικροεργαλείων, που εισέρχονται μέσα από κανάλια εργασίας του υστεροσκοπίου. Τέλος, η βιοψία του ενδομητρίου με διαγνωστική απόξεση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του πολύποδα, επειδή, όμως, δεν γίνεται υπό άμεση όραση, υστερεί σε διαγνωστική αξία, αφού σε ποσοστό που φτάνει το 50% δεν αφαιρεί ολόκληρο τον πολύποδα.