Συχνά οι πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί, χωρίς να προκαλούν καμία ενόχληση στη γυναίκα. Στις περιπτώσεις, όπου προκαλούν, όμως, συμπτώματα, τα ποιο συνήθη είναι η ανώμαλη αιμορραγία (για παράδειγμα συχνές και απρόβλεπτες περίοδοι, με μεγαλύτερη διάρκεια ή ποσότητα αίματος), η μεσοκυκλική αιμορραγία (αιμόρροια από τον κόλπο που εμφανίζεται εκτός της χρονικής διάρκειας της περιόδου), αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση και σε κάποιες περιπτώσεις, ενοχοποιούνται για πρόκληση υπογονιμότητας. Τέλος, οι κηλίδες αίματος (spotting) ανάμεσα στις περιόδους, οφείλονται, πολλές φορές, στους πολύποδες της μήτρας.