Κατά τη λαπαροσκόπηση, με τη χρήση της κάμερας ο χειρουργός έχει άριστη εικόνα των οργάνων, αφού η κάμερα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα μεγέθυνσης των οργάνων έως και 15 φορές, με αποτέλεσμα να προκαλείται μικρότερη βλάβη στις ανατομικές δομές, στα αγγεία και στα νεύρα, σε σύγκριση με την ”ανοικτή” μέθοδο.  Ο τραυματισμός των ιστών από τα λαπαροσκοπικά εργαλεία είναι ο μικρότερος δυνατός και για αυτό η λαπαροσκόπηση χαρακτηρίζεται ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι, συνήθως, συγκρίσιμη με την λαπαροτομία, όμως μειώνεται αισθητά η αιμορραγία και ο μετεγχειρητικός πόνος. Η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της την ίδια ή την επόμενη ημέρα και η ανάρρωση της είναι ταχύτερη. Οι μικρότερες τομές που γίνονται στην λαπαροσκόπηση επουλώνονται πιο γρήγορα και δεν αφήνουν ουλές. Η πιθανότητα, τέλος, επιμόλυνσης και φλεγμονής με τη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μικρότερη σε σύγκριση με την ”ανοικτή” χειρουργική μέθοδο.