Το αντικείμενο συζήτησης των πρώτων επισκέψεων στο γυναικολόγο περιλαμβάνει θέματα βασικής ενημέρωσης, που μπορεί να απασχολούν τα νέα κορίτσια, καθώς διανύουν την περίοδο της εφηβείας. Τα θέματα αυτά αφορούν, συνήθως, στο σωματικό βάρος της εφήβου, στην ακμή, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το σώμα της, στον πόνο κατά την περίοδο ή σε διαταραχές της περιόδου. Επίσης, θέματα προσωπικής υγιεινής, φροντίδας του σώματος, ενημέρωσης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και θέματα αντισύλληψης, αποτελούν αντικείμενα που χρήζουν υπεύθυνης ενημέρωσης από τον γιατρό και όχι από άλλες αναξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, όπως οι φίλοι, το διαδίκτυο ή τα περιοδικά. Η ενημέρωση για τον εμβολιασμό έναντι του HPV, αποτελεί βασικό αντικείμενο συζήτησης κατά την πρώτη επίσκεψη ενός νέου κοριτσιού στον γυναικολόγο.