Μελέτες έχουν δείξει ότι μετά από χειρουργική αφαίρεση πολύποδα του ενδομητρίου υπάρχει σχετικά αυξημένη συχνότητα επανεμφάνισης του πολύποδα. Η συχνότητα αυτή κυμαίνεται από 2,5% έως 44% και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός των πολυπόδων πριν το χειρουργείο, ο τύπος του πολύποδα, η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής επέμβασης και ο χρόνος παρακολούθησης μετά την χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αφαίρεσης του πολύποδα η πιθανότητα να επανεμφανιστεί πολύποδας, στο ίδιο ή σε άλλο μέρος της ενδομητρικής κοιλότητας.