Είναι κοίλα όργανα, που το μήκος τους κυμαίνεται από 7-12 εκατοστά. Η βασική λειτουργία τους, αφορά στη λήψη του ωαρίου από την ωοθήκη, μετά την ωοθυλακιορρηξία, στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για τη γονιμοποίησή του, αλλά και τη μεταφορά του γονιμοποιημένου, πλέον, ωαρίου στην ενδομητρική κοιλότητα. Η ελεύθερη δίοδος του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου μέσα στην σάλπιγγα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς σε περίπτωση που και οι δύο σάλπιγγες είναι φραγμένες, δεν υπάρχει περίπτωση γονιμοποίησης με φυσικό τρόπο, παρά μόνο με εξωσωματική γονιμοποίηση.