Είναι η μηνιαία αποβολή του στρώματος του ενδομητρίου, που εμφανίζεται με τη μορφή κολπικής αιμορραγίας και καλείται, συνήθως, περίοδος. Σε κάθε κύκλο, το ενδομήτριο παχαίνει σταδιακά υπό την επίδραση των ορμονών της αναπαραγωγής και ετοιμάζεται για μία πιθανή εγκυμοσύνη. Εάν αυτό δεν συμβεί, στο τέλος του κύκλου, η απότομη πτώση των ορμονών, οδηγεί στην έναρξη της περιόδου, με αποτέλεσμα την αιμορραγία από τον κόλπο, που μπορεί να διαρκεί φυσιολογικά από 2-7 ημέρες.